Bilişim  Projelerinin Başarısızlık Nedenleri? 

Bilgi Teknolojileri projeleri genellikle hedeflenen tarihlerde tamamlanamaz, butçesini aşar, istenen nitelikte değildir ve hedeflerine ulaşamaz.

Gartner Institute’un BT sektöru araştırmasına  göre: BT projelerinin %74’u başarısız ya da maliyet/zaman hedeflerini aşıyor. BT projelerinin %51’i butçesini %200 oraninda aşıyor ve hedeflenen özelliklerin %75’ini karşılayabiliyor.

Standish grubun 2000 yilinda gerçekleştirdigi bir araştırmaya (Chaos in the new Millenium 2000) göre yazılım projelerinin başarıya ulaşma oranı %28 olarak veriliyor. Diğerleri ya başarısız (%23) ya da zorlanmış (%49) projelerdir. Aynı araştırma yazılım projeleri özelinde de proje maliyetlerinin tahmin edilenin uzerinde olduğu veya zaman aşımı olduğu ya da niteliklerin istenilene tam uygun olmadığını gösteriyor.

Projelerde başarısızlık  genellikle birbirini etkileyen birçok nedenden ortaya çıkıyor. Nedenler arasında:

 • deneyimsiz proje yöneticisi ve yetersiz eğitimler,
 • beklentileri belirleme ve yönetmedeki başarısızlıklar,
 • zayıf liderlik, gereksinimleri gerektigi şekilde belirlemek/dokumante etmek ve yönetmekten kaçınmak,
 • planlama surecinin ve yapılan planların zayıf/yetersiz olması,
 • kaynak tahminlerinin zayıflığı,
 • kültürel ve etik zaaflar,
 • proje ekibinin alan bilgisi eksikliği,
 • alanın gerekleri konusunda fikir sahibi olmaması,
 • hatalı metotlar ve metodoloji kullanılmaması,
 • iletişim eksikliği/sorunları ve proje gelişiminin paylaşım ve raporlanmasındaki eksikler sayılabilir.

Diğer taraftan proje ekibinin büyüklüğü,

 • en son teknolojinin kullanılma eğilimi,
 • yazılım projelerinde metodoloji kullanılmaması,
 • sureç yaklaşımının olmaması

başarısızlık nedenleri arasına eklenirse  proje yönetiminde bir başka boyut ortaya çıkacaktır.

Yapilan araştırma sonuçları değerlendirildiğinde başarılı BT projelerinin suresinin 1 yılı aşmadığı görulmektedir. Butun bu nedenler projenin risklerine işaret ediyor. Projelerde risklerin artıyor olması, proje yönetim ihtıyacını arttırır, projenin daha iyi yönetilmesi geregini ortaya koyar.

Levent Karadağ

www.leventkaradag.org

Yazılımda İş Analizi ve Modelleme Eğitimi

Başarılı Projeler Nasıl Pişirilir?