Eğitimde 7 İlkemiz

Dijital Kuşağın Eğitiminde 7 İlke

İnternetin yeniden şekillendirdiği dünyada, bilginin sınırsız artışı, bilim ve teknolojinin her alanda üstünlüğü, ülkeler arası eğitim müfredatlarının birbirine yaklaşmaları, ekonomin küreselleşmesi, rekabetin yerelden çıkıp, küresele taşınması ile öğrenmede yeni yaklaşımlara ve yeni düşünme tarzlarına ihtiyaç duyulmuştur.

Yeni (dijital) çağı şekillendirecek insanların yetkinlikleri şunlardır;

1.       Uzmanlık

>> Bir disiplinde uzmanlaşmayan kişi, başkalarının dümen suyundan gitmeye mahkumdur.

2.       Disiplinler arası etkileşim

 >> Bir ya da daha fazla disiplin alanında bilgisi olmayan kişiler, yüksek beklentili işyerlerinde başarılı

olamayacaklardır.

3.       Yenileşim

>> Yenileşim  yetenekleri olmayan kişilerin yerine bilgisayarlar geçecek, bu kişilerin yerini  yenileşim yönü

gelişmiş olanlar  alacaktır.

4.       Saygı

>> Bireyler ve gruplar arasındaki farklılıkları, sempatiyle ve yapıcı bir yaklaşımla karşılayan  insanlar,

sürdürülebilir başarıyı  elde edeceklerdir.

5.       Etik duruş

>> Çalışan ve yurttaş olarak rolünün kritik özelliklerini soyutlar ve bu kavramlaştırmalara uygun

davranan kişiler kurumsal başarıda söz sahibi olacaklardır.

6.       Gönüllülük

>> Gönüllülük sosyal katılımın ve topluma dahil olmanın bir aracıdır. Gönüllülük, yeni bilgi ve beceriler

kazandıracak ve sosyal ilişki ağlarını genişletilmesini sağlayacaktır.

7.       Takımdaşlık

>> Hızla globelleşen ve herşeyin her an değişebildiği iş dünyasında takım çalışmalarına  uyum

sağlayabilen kişilerin yaptığı işlerin başarı oranı daha yüksek olacaktır.

Yukarıdaki yetkinlikler çok yakın gelecekte zorunluluk haline gelecektir. Bunlara siz de sahip olmak istiyorsanız adım atmanın zamanı geldi. Harekete geçmeye hazır mısınız?