Bilgi/Bilişim Güvenliği Eğitimleri

Tüm Bilgi/Bilişim Güvenliği Eğitimleri

BGYS Farkındalık Eğitimi

Bilgi güvenliği; kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı risklerden korunmasını sağlar.

Güvenli Yazılım Geliştirme

Bu eğitim daha güvenli ve kontrol edilebilir yazılım geliştirmek için gereken mantığı ve pratik bilgiyi aktarma amaçlı olarak yazılım geliştiricilere ve güvenlik denetimi yapan uzmanlara yönelik hazırlanmıştır.

Pentest (Sızma Testi) Temel Eğitimi

Pentest (Sızma Testleri), kurumsal firmaların bilgi ve bilişim güvenliğinin temel işlemlerinden biridir. Her yıl en az iki kez yapılması gerekmektedir.

Siber Güvenilir Kullanıcı Olma Eğitimi

Türkiye, en çok siber saldırı yapılan ülkeler arasında her zaman ilk 10’da yer almaktadır.