MARKA DEĞER VE DENEYİM

Farklılaşma ve rekabet avantajı kazanmak amacıyla marka geliştirme, marka değeri yaratma ve marka algısını güçlendirecek paydaş deneyimini hayata geçirmeyi hedefleyen kitleler için oluşturulmuş bir eğitimdir.

BÖLÜM I – Marka ve Marka Yaşam Döngüsü

 • Brand Finance Marka Sıralaması
 • Marka Tanımlar
 • Marka İsimleri
 • Marka Yaşam Döngüsü

 

BÖLÜM II – Marka Bilinirliği                                                                 

 • Farklı Marka Örnekleri ve Nasıl Bilindikleri (Uygulama)
 • Farklılaşma
 • İnovasyonun Rolü
 • Marka Bilinirliği – İpuçları

BÖLÜM III – Marka Geliştirme ve İnşa Etme                                      

 • Marka Stratejisi
 • Markalaşma Stratejileri (Uygulama)
 • Segmentasyon
 • Hedef Kitle
 • Marka Piramidi
 • Marka Kimliği
 • Logo ve Ürünler – İpuçları
 • 4P Pazarlama Karması
 • Ürün ve Hizmet Konumlandırma
 • Satın Alma Sürecini Anlama
 • Dijital Pazarlama
 • Sosyal Platformlar

GÜN II

BÖLÜM IV – Müşteri Deneyimi, Elçiliği ve Sadakati                              

 • İlişkisel Pazarlama
 • İşlemsel Pazarlama
 • Müşteriyi İşin Odağına Koymak
 • Deneyimi Tasarlamak (Uygulama)
 • Yaşam Döngüleri
 • Toplam Ürün
 • Değer Zinciri
 • Değer Önermeleri (Uygulama)
 • Süreçler
 • Etkileşim Noktaları (Uygulama)
 • İhtiyaçlar Hiyerarşisi Piramidi
 • SES’i Dinlemek – Geri Bildirim (Uygulama)
 • Deneyimi Tasarlamak-Yetkinlikler
 • Deneyimi Tasarlamak-Başarı Faktörleri
 • 5C Analizi (Uygulama)
 • Anket Teknikleri Kıyaslama
 • Nihaî Deneyimi Tasarlamak

Etkileşim ve Örneklerle Zenginleştirme

 • Şirket Kurucu ve Üst Düzey Yöneticileri
 • Strateji Yöneticileri
 • Marka Yöneticileri
 • Pazarlama Yöneticileri
 • İş Birimi Yöneticileri