BT-Projeleri-neden-başarısız-oluyor

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Teknolojileri  Projeleri Neden Başarisiz Olur?

Bilgi Teknolojileri projeleri genellikle hedeflenen tarihlerde tamamlanamaz, butçesini aşar, istenen nitelikte değildir ve hedeflerine ulaşamaz.

Gartner Institute’un BT sektörü araştırmasına  göre: BT projelerinin %74’u başarısız ya da maliyet/zaman hedeflerini aşıyor. BT projelerinin %51’i butçesini %200 oranında aşıyor ve hedeflenen özelliklerin %75’ini karşılayabiliyor.

Standish grubun 2000 yilinda gerçekleştirdigi bir araştırmaya (Chaos in the new Millenium 2000) göre yazılım projelerinin başarıya ulaşma orani %28 olarak veriliyor. Diğerleri ya başarısız (%23) ya da zorlanmış (%49) projelerdir. Aynı araştırma yazılım projeleri özelinde de proje maliyetlerinin tahmin edilenin uzerinde olduğu veya zaman aşımı olduğu ya da niteliklerin istenilene tam uygun olmadığını göste riyor.

Projelerde başarısızlık  genellikle birbirini etkileyen birçok nedenden ortaya çikiyor. Nedenler arasında:

 • deneyimsiz proje yöneticisi ve yetersiz egitimler,
 • beklentileri belirleme ve yönetmedeki başarısızlıklar,
 • zayif liderlik, gereksinimleri gerektigi şekilde belirlemek/dokumante etmek ve yönetmekten kaçınmak,
 • planlama surecinin ve yapılan planların zayıf/yetersiz olması,
 • kaynak tahminlerinin zayıflıgı,
 • kulturel ve etik zaaflar,
 • proje ekibinin alan bilgisi eksikligi,
 • alanın gerekleri konusunda fikir sahibi olmaması,
 • hatalı metodlar ve metodoloji kullanılmaması,
 • iletişim eksikliği/sorunları ve proje gelişiminin paylaşım ve raporlanmasındaki eksikler sayılabilir.

Diğer taraftan proje ekibinin buyukluğü,

 • en son teknolojinin kullanilma eğilimi,
 • yazılım projelerinde metodoloji kullanılmaması,
 • sureç yaklaşımının olmaması

başarısızlık nedenleri arasına eklenirse  proje yönetiminde bir başka boyut ortaya çıkacaktır.

Yapilan araştırma sonuçları değerlendirildiğinde başarılı BT projelerinin suresinin 1 yılı aşmadığı görulmektedir. Butun bu nedenler projenin risklerine işaret ediyor. Projelerde risklerin artıyor olması, proje yönetim ihtıyacını arttırır, projenin daha iyi yönetilmesi geregini ortaya koyar.

 

Levent Karadağ

www.leventkaradag.org