Çalışanlar için Sosyal Medya Kullanımı:

Çalışanlar için sosyal medya Kullanımı

Amaç:

Bu eğitimi bir fırsat olarak değerlendirdiğinizde departmanlarınızda internet ve sosyal medyayı kullanarak nasıl “Sosyal Şirket”e dönüşeceğinizi göreceksiniz.  Eğitim süreci içinde kurumunuzda  Facebook’u, Twitter’i, Linkedin’i, Google, Youtube vb. nasıl kullanacağınıza dair strateji, plan, taktik ve örnek uygulamalar gösterilecektir.

Kazanımlar:

 • Katılımcılar; ticaretin nasıl sosyal ticarete dönüştüğünü ve buna paralel olarak şirketlerin nasıl sosyal şirkete geçtiklerini görecekler, şirketlere “Sosyal Medya Strateji Planı” hazırlanması konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklar.
 • Sosyal Medyayı kullanarak; çalışanların motivasyonu, performanslarının gelişimi, şirket içi sinerjinin arttırılmasında Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube vb) kullanımının inceliklerini, başarılı ve başarısız uygulama örneklerini izleyerek öğreneceklerdir.
 • İnsan Kaynakları için şirket hedeflerine göre doğru eleman seçimi, oryantasyonu konusunda sosyal medyanın olağan üstü gücünü öğrenerek, alım sürecinde uygulayacaklardır.

Katılımcı Profili:

 • İnsan Kaynakları (Yöneticiler, Uzmanlar, Uzman Yardımcıları)
 • Şirket Sahipleri, Üst Düzey Yöneticiler, Sosyal Medya Konusunda Kariyer Yapmak İsteyenler

İçerik:

     1.DIJITAL DÜNYA VE SOSYAL MEDYA

 • Dijital Dünyanın Verileri
 • Sosyal Medya nedir? Sosyal Medya Araçları ve Kullanım Alanları
 • Sosyal Medya Siteleri
 1. KURUMLARDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI
 • Geleneksel Şirketten Sosyal Şirkete Geçiş
 • Kurumlar sosyal medyayı neden kullanmalılar? Başarılı ve Başarısız Örnekler
 • Sosyal Medya Takip Araçları ve Kullanım Şekilleri
 • Kurumlarda Sosyal Medya Stratejilerine Bakış ve Örnekler
 • Kurum çalışanları için Sosyal Medya Stratejisi
 • Kurum Çalışanları Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyorlar? Ve Nasıl Kullanmalılar?
 • Kurum İçinde Sosyal Medyanın Kontrollü Kullanılmasını Sağlayan Araç Ve Yöntemler
 • Farklı departmanlar, Sosyal Medya’dan Nasıl Faydalanmalı?
 • Sosyal Medya Klavuzu Oluşturma
 • Sosyal Medya Klavuzu Zorunlu Maddeleri
 • İşveren, IK ve personelin rolleri
 • Personel, İş Saatleri İçinde Ve Dışında Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalıdır?
 • Bir Çalışanla İlgili Sosyal Medya Krizinin Yönetilmesi
 • Kurum Çalışanlarının Yanlış Kullanımda Kurumun Uğrayacağı Zararlar Ve Önlemler
 • Kurum Liderlerinin Sosyal Medya İletişimi Nasıl Olmalıdır
 • Kurumun Ve Çalışanların, Sosyal Medya Kullanımı Konusunda Bilgilendirici Ve Bilinçlendirici Eğitimleri Nasıl Olmalıdır?
 • Kurum Çalışanlarının “Blog” Yazmaya Yönlendirilmesi
 • Sosyal Medyanın Motivasyona Etkisi
 • Sosyal Medyanın Performansa Etkisi
 • Eğitimde Sosyal Medyanın Kullanımı
 • Yetenek Yönetiminde Sosyal Medya Kullanımı
 • Sosyal Ağ Üzerinden İşe Alım Stratejisi Geliştirmek Ve Uygulamak
 • İşe Alımda Başarılı Ve Başarısız Örnekler
 • Sosyal Medyanın İşe Alımda Kullanımı (Google,Linkedin, Facebook, Twitter, Youtube vs)
 • Kurumsal Sosyal Ağlar Nedir? Kurumsal Sosyal Ağ Uygulamaları
 • Kurumsal Ağlar ve İnsan Kaynaklarının Rolü
 • Sosyal Medya Ajanslarıyla Ne Zaman Çalışılmalıdır?
 • Çalışılacak Ajansın Seçilmesi ve Yönetilmesi