BT Uzmanları için Aktif Liderlik

Son yapılan araştırmalar, liderlerin üretken bir çalışma ortamı yaratmasının, çalışanların daha yüksek performans göstermesine katkıda bulunduğunu teyit etmektedir.

Kazanımlar
 • Kişisel liderlik davranışlarını ve başkalarının performansını etkileyen tutumları değerlendirmeyi
 • Çalışanları yönlendirmeyi ve işe almak için net ve özlü iletişim planlamayı
 • Bir davranışı veya uygulamayı değiştirmek için insanların neye ihtiyacı olduğunu anlamayı
 • Görev ne olursa olsun, yetenek ve motivasyonun performansı ve sonuçları nasıl etkilediğini belirlemeyi.
 • Üç farklı liderlik stilini ve başkalarının performansını en üst düzeye çıkarmak için nasıl kullanılmaları gerektiğini
 • Uygun liderlik tarzını bireylerle ve belirli görevlerle eşleştirmeyi
 • “İş için koçluk” ile “kariyer için koçluk” arasında ayrım yapmayı
 • Çalışan performansını değerlendiren ve ödüllendiren davranışsal geri bildirim yollarını
 • Performans açıklarını değerlendirme ve görev performanslarını arttırma
Eğitim İçeriği
 1. Liderliğin Temelleri
 2. Aktif Liderlik Modeline Giriş
 3. İletişimin Gücü
 4. Koçluk
 5. Geri Bildirim Sağlayın
 6. Seçimler Yapmak
 7. Koçun Araç Seti
Kimler Katılmalı

BT Yöneticileri, BT Uzmanları ve İş Yöneticileri, ekip üyeleri

“ Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz “

Kanuni Sultan Süleyman

“ Basitleştiriniz “

Albert EİNSTEİN