Yazılım Projeleri Yönetimi

16 Şubat - 3 Mart (Haftada 6 saat- Salı ve Perşembe 18.30-21.30)

Son yıllarda teknoloji alanında gelişmeler “Bilgi Teknolojileri’ni kurumlar için stratejik konuma taşımıştır. Kurumsal verimlilik ve rekabet avantajı elde etmenin yolu BT’yi iş süreçlerinde etkin kullanmaktan geçmektedir. BT Projeleri, kurumların iş hedeflerini destekleyen ve bütünleştiren yapıda olmalıdır. Her kurum özgün olduğu için geliştirilecek ve uyarlanacak projede kuruma özgün şekillendirilmelidir. BT Proje takımlarının işi anlayan ve kurumun iş hedefleri içerisinde projeleri geliştirmeleri için “Proje Yönetim Süreçleri”ni iyi bilmeli ve takım üyesi olmalıdır. Bu eğitimde iiş hedeflerine uygun olarak maliyet-zaman-kalite üçgeninde proje yönetim süreçleri örnek çalışmalarla yürütülecektir.

Yazılım projelerini zaman-kalite-maliyet üçgeni çerçevesinde başarıyla tamamlama
• Yazılım projelerinin hedef ve kapsamlarının detaylı olarak tanımlanması, proje takımı ve paydaşları ile nasıl bir iletişim planı oluşturma
• Başarılı Proje Örneklerinden dersler edinme.
• Proje takımı rolleri ve sorumluluklarının tanımlayabilme, iş yükünün ve zamanın verimli bir şekilde yönetilmesi.
• Proje yönetim araçlarıyla projeleri izleyebilme, riskleri, proje zaman ve bütçelerinin nasıl kontrol edilebileceği.
• Ürünün son kalite planını nasıl olacağı
• Proje takımlarında öğrenme döngüsünde süreklilik sağlanması
• Türkiye’de çok sayıda kurumda uygulanmış proje geliştirme dokumanları hakkında bilgi edinme

Proje Yöneticileri, Yazılım Uzmanları, Süreç Yöneticileri, İş Analistler, Proje ve Takım Liderleri, Takım Üyeleri, Teknoloji Mimarları, BT Yöneticileri, Kalite Sorumluları

 1. BT ve Proje Yönetimine giriş.
  a. Bilgi Teknolojileri ve Kurumun İş Hedefleri
  b. Kurumsal Proje Portföyü ve BT Projeleri
  c. Proje, BT Projesi ve Yazılım Geliştirme Proje Kavramları
  d. Proje Yönetim Ofisi, Program Yönetim Kavramlarıv
  e. Yazılım Projelerinin Diğer Projelerden Farkı?
  f. Yazılım Projelerinin Başarısızlık Nedenleri
  g. Başarılı Proje Geliştirmenin Unsurları
  h. Yazılım Projelerinde Kullanılan Proje Yönetim Tekniklerinin İyi ve Kötü Yönleri (PMI, PRINCE2, 10 Adımda Proje Yönetimi, vs.)
 2.  Proje Değerlendirme
  a. Kurumun İş Hedeflerine Uyunluğu Açısından Değerlendirme
  b. Teknik Açıdan Değerlendirme
  c. Fayda-Maliyet Analizi
  d. Nakit Akış Tahminleri
  e. Risk Değerlendirme
 3.  Uygun Proje Yaklaşımının Seçilmesi
  a. Teknik Plan İçerik Listesi
  b. Süreç Modelleri ve Çevik Yöntemler (Şelale Modeli, V-Süreç Modeli, Yazılım Prototipi, XP Programlama)
  c. Çevik Yöntemlerle Vaka Çalışmaları

4. Analiz ve Modelleme
a. Analiz ve Modelleme Stratejileri
i. Analiz Hedefi ve Yaklaşımı
ii. Görüşme Dokumanlarının Hazırlanması
iii. Görüşülecek Konular ve Kişilerin Analizi
b. Analiz Tasarım Dokumanları
i. Fonksiyonel Analiz
ii. Teknik Analiz

5. Yazılım İşgücü Tahminleri
a. Tahminleri Hangi Aşamada Yapmalı?
b. Yazılım Geliştirme Tahminlerinin Temelleri
c. Yazılım İş Gücü Tahmin Teknikleri

6. Aktivite Planlama
a. Aktivite Planlamanın Hedefleri
b. Projeler ve Aktiviteler, Aktivite Yaklaşım Metodları
c. Aktivitelerin Sıralanması ve Takvime Bağlanması
d. Kilometre Taşları
e. Kritik Yol Planlama Modeli

7. Risk Yönetimi
a. Riskin Doğası
b. Risk Tipleri
c. Riziko Tanımlanması
d. Riziko Analizi
e. Risk Değerlendirme ve Takvimlendirme
f. Örnek Risk Planları

8. Kaynakların Tahsis Edilmesi
a. Kaynak İhtiyaçlarının Tanımlanması (İş Gücü, Donanım, Zaman, Para, Vs..)
b. Kaynakların Zaman Çizelgeleri

9. İzleme ve Kontrol
a. Proje Takımı Takımı Toplantı Periyodları ve Şekilleri
b. Aksiyon, Risk ve Sorunların İzlenme Yöntemleri
c. Süreci Görselleştirmek (Gantt Chart, The Slip Chart, Ball Chart,Timeline)
d. Maliyeti İzleme
e. Proje ve Takımın Performans Yönetimi
f. İzlemeleri Önceliklendirme
g. Proje Hedeflerini Kontrol Etme
h. Değişiklik Kontrolü
i. Proje Takımın Detay ve Bütünsel Proje Dokumantasyonları

10. Yazılım Testleri
a. Test Senaryoları Hazırlama
b. Yazılımcı, Testçi, İşin Sahibinin Test Yaklaşımı
c. Birim, Modül ve Bütünsel Açıdan Test
d. Kabul Kriterleri Açısından Testlerin Yapılması

11. Kontratların Yönetimi
a. Kontrat Tipleri
b. Kontrat Oluşturmanın Aşamaları
c. Tipik Kontrat Zamanları
d. Kontrat Yönetimi
e. Kabul

12. Organizasyon Takımının ve İnsanların Yönetimi
a. Davranışları Anlama
b. Organizasyonel Davranış
c. İş İçin Doğru Personelin Seçimi ve Yazılım Elemanlarının Uzun Süreli Çalışmaları İçin Pratik Öneriler
d. Proje Takımının Motivasyonu
e. Gruplarla Çalışma
f. Takım Oluşturma
g. Kararları Oluşturma
h. Liderlik ve Liderlik Şekilleri
i. Başarılı Proje Yöneticilerinin Özellikleri
j. Organizasyonel Yapı
k. Stres Yönetimi
l. Sağlık ve Güvenlik

13. Yazılım Kalitesi
a. Proje Planında Yazılım Kalitesinin Yeri
b. Yazılım Kalitesinin Önemi
c. Yazılım Kalitesi Tanımlama
d. Pratik Yazılım Kalite Ölçümleri
e. Harici Standartlardan CMM ve CMMI
f. Yazılım Kalitesinin Geliştirmeye Yardımcı Olacak Teknikler
g. Kalite Planı

14. Uygulama Örnekleri
a. Ülkemizden vaka çalışmaları, örnek senaryolar,başarılı örnekler.
b. İş süreçlerinin (analiz, yazılım, uyarlama, destek) etkin kullanılmasını
sağlamanın ipuçları
c. Çeşitli aşamalar için grup halinde vaka çalışmaları

Prof. Dr. Meltem ÖZTORUN, Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi

Detaylı özgeçmiş : http://misprivate.boun.edu.tr/ozturan/CVTurk/

Levent Karadağ, Bilişim Atölyeleri

Levent KARADAĞ
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden 1988’de mezun oldu. 1986 -2002 yılları arasında Ulusal ve Uluslar arası firmalarda Bilgisayar Öğretmeni, Analist/Programcı, Sistem Analist, Proje Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Müdürü, İş Geliştirme ve Pazarlama Yöneticiliği görevlerinde bulundu. Bir milyondan fazla kod satırı olan,  IBM Amerika, Microsoft Amerika’nın desteği olan projelerde liderlik yaptı.1986 yılından beri 100’den fazla yazılım projesinde görev aldı.  İnternet Pazarlama ve Başarı Öyküleri, İnternet Girişimciliği Atölyesi başta olmak üzere yayınlanmış 6 adet kitabı vardır. 2000 yılında TBD bünyesinde kurduğu Yazılım Proje Yönetim Çalışma Grubu ile 100’e yakın Proje Yönetim Seminer ve Organizasyonunda düzenleyen ve konuşmacı olarak aldı. İstanbul Çevre Proje Yarışmasında İkincilik Ödülü ve Üç Adet AB Projesini hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev almıştır. Karadağ, Kurucu ortaklığında bulunduğu ‘Bilişim Firması’ ve Yıldız Teknik Üniversitesinde yarı zamanlı ‘Proje Yönetimi’ eğitimleri verdi.   Karadağ, aynı zamanda 4 yıl TBD İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesidir. Detaylı bilgi www.leventkaradag.org

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü- Etiler
Katılım Bedeli: 800.-TL/katılımcı (KDV Dahil)
Grup indirimi: 3-6 kişilik gruplara %5, 6’dan fazla kişilik gruplara %8 indirim uygulanacaktır. Lisans öğrencilerine %20 indirim vardır.

Katılımcılara BÜYEM ve Bilişim Atölyeleri katılım belgesi verilecektir.

Kayıt: Katılım kayıt için, 15 Şubat Pazartesi akşamına kadar, LCV verilmesi ve belirtilecek hesaba ödemenin yapılarak, dekontun paylaşılması gerekmektedir.

Bilişim Atölyeleri ve BÜYEM etkinlik mekanını veya eğitmen(ler)i değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır. İptal durumunda ödenmiş ücretler bir (1) hafta içinde iade edilecektir.