HTML5 ve CSS3 TEMEL SEVİYE (Web Site Geliştirme)

HTML5 ile web sayfası oluşturma, içerik yapılandırma, tablolar oluşturma bilgileri anlatılarak, temel düzeyde bir website hazırlama becerisi elde edeceksiniz.

HTML5 Kullanarak Basit Düzeyde Bir Web Sitesi Oluşturma

 • Web’in Temel Kavramlarını Tanımlama
 • Temel Bir Web Sayfası Oluşturma
 • Web Sayfasını Biçimlendirme
 • Listeler Oluşturma

HTML5 İçerik Yapısı

 • Üst ve alt başlıkların oluşturulması
 • Metinlerin kategorize edilmesi

HTML5 ve CSS3 Kullanarak Stiller Oluşturmak

 • Metinleri oluşturmak
 • Biçim listeleri
 • Arka Plan Sayfalarını düzenleme
 • Arka plan görsellerini değiştirme

HTML5 Tablolarıyla Çalışma

 • Tablo oluşturma
 • Tablo yapısını düzenleme
 • Tablo biçimi için CSS kullanma

HTML5 kullanarak bir Websitede gezinme

 • Bağlantıları Oluşturma
 • Resim ve E-posta Bağlantıları Oluşturmak
 • CSS Kullanarak Bağlantıları Biçimlendirme

Kimler Katılmalı: Web sayfa geliştirmeye ilgi duyanlar, yüksekokul ve üniversite mezunu veya öğrencisi.