Dijital Liderlik Strateji, Taktik ve Araçlar:

Amaç:

Katılımcıların, kendi organizasyonlarındaki dijital bozulmaları tespit etme, dijital strateji oluşturma, eylem planı yapma ve dijital performansı ölçme konusunda farkındalık ve beceri kazandırma, geleceğin dijital lider markası oluşturmak.

İçerik:

Eğitim, dijital dönüşümün altı anahtar teması üzerine odaklanmıştır.

 1. Dijital ve Sosyal Medya Devrimleri:
 • Yıkıcı Teknolojilerin İşe Etkisi,
 • İnternet, Sosyal Medya, Mobil, Bulut, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Blockchain
 • Dijital Müşteriler Ve Yeni Nesil Çalışanlar.

 

 1. Kurum Dışı Dijital Faktörler
 • Müşteri Katılımını Oluşturmak İçin Dijital ve Sosyal Medya Teknolojilerinin Kullanımı,
 • Satış, Pazarlama ve PR’da Yeni Kurallar
 • Sosyal Müşteri Hizmetleri
 • İçerik Pazarlama
 • Büyük Veri ve Tahmine Dayalı Analitik
 • Yeni Pazarlama ve Gerçek Zamanlı Katılım

 

 1. Kurum İçi Dijital Faktörler
 • İç İletişim Ve Bilgi Transferini Artırmak İçin İş İçinde Dijital ve Sosyal Teknolojilerin Kullanımı Operasyonel Verimliliği Elde Etmek
 • Hızlı, Esnek Hareketli Organizasyonlar Hareketli, Çevik Organizasyonlar Kurmak
 • Personel Katılımı ve Motivasyonu Arttırmak
 • Daha Fazla Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü ve Doğru Değişime Yönelmek
 • ‘Kurumsal Sosyal’ Araçlar ve Yazılım
 • Büyük veri, Nesnelerin İnterneti, Sanayi 4.0.

 

 1. Dijital Strateji Geliştirme
 • Yeni İş Modelleri ve Dijital İş Dönüşümü
 • Nasıl Bir Vizyon Oluşturacağız?
 • Müşterilerinin Özel İhtiyaçlarına Göre Özelleştirilmiş Bir Strateji Geliştirmek
 • Hedefleri ve Anahtar Performans Göstergelerini Belirlemek

 

 1. Dijital Stratejileri Uygulamaya Koymak
 • Dijital Dönüşüm Programlarının Uygulanmasında Anahtar Başarı Faktörleri
 • İnsanlar, Teknoloji, Organizasyon, Kültür, Proje Yönetimi, Değişime Karşı Direncin Üstesinden Gelmek
 • Başarılı Bir Dijital Liderin Özellikleri ve Rolü.

 

 1. Dijital Performans ve Organizasyonel Etki Ölçme:
 • Altı Adımda Sosyal Medya Performans Ölçüm Yaklaşımı
 • Büyük Veri ve Tahmini Analitiğin Artan Önemi
 • Tüketici Davranışlarını İzleme İçin Araçlar
 • Sosyal Medya Paylaşımlarını Dinleme Araçları

Kimler Katılmalı:

• Kamu/Özel Sektör CEO ve Üst Düzey Yöneticiler, Dijital Değişim Örgüt Yaratma Sorumluğunda Olanlar
• Dijital Teknolojileri Sosyal Medyayı Rekabet ve Sürdürülebilirlik Aracı Olarak Kullananlar
• Dijital Stratejilerden Sorumlu Orta Düzey Yöneticiler
• Genç Yöneticiler, Geleceğin Dijital Lideri Olma Yolunda Kariyer Yapmak İsteyenler
• Dijital Becerilerini Geliştirmeye Çalışmak İsteyen Kurum Çalışanları