Dijital Çağda Yöneticilik

Eğitimin Amacı

Eğitim, çok etkin yönetim yaklaşım ve yöntemleri yardımı ile “ profesyonel yönetim
becerilerini “ geliştirmek, liderlik niteliği kazandırmak, yönetim becerileri konusunda
yöneticinin önce kendisinin ve sonra da bağlı çalışanlarının yöneticisi ve lideri olması için
tasarlanmıştır.
2 Gün süreli DIjITAL ORTAMDA YÖNETİM EĞİTİMİN’de temel yönetim ve
organizasyon bilgilerinin sunulacağı ilk gün çalışmasıdır.

Eğitimin Yöntemi

Eğitim iç ve dış iş hayatından çarpıcı örnekler ve örnek olaylar yardımı ile ve interaktif bir
ortamda yapılacaktır. Katılımcıların sadece “ izleyici “ değil, “ “ farkında – aktif “ olmaları
gereken bir eğitimdir. Power Point sunumu yapılmayacak, “ katılımcıların “ etkin notlar
almaları istenecektir.
Bu notlar eğitimin 2 nci günündeki DIJITAL YÖNETİM BECERİLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
olacaktır.

Eğitimin İçeriği [ 1. GÜN ]

Olmazsa Olmaz Nitelikteki Yönetim Becerileri Düzeyinde ;

– Planlama
– Organize erme
– Kadro kurma
– Yönlendirme
– Koordinasyon
– Kontrol
– Bütçe hazırlama ve bütçe disiplini
– Yukarıdaki olmazsa olmaz beceriler için kullanılan yönetim tekniklerine toplu bakış
ve değerlendirme

En Sık Kullanılan Yönetim Teknikleri Düzeyinde;
– Karar alma
– Problem çözme
– Yetki devir etme
– İletişim
– Zaman yönetimi
– ***
– Toplantı yönetimi
– Takım kurma

– Proje yönetimi
– Müzakere idaresi
– Çatışma yönetimi ve uzlaşma yöntemleri
– ***
– Zor insanlara ilişki ve iletişim
– Basit insan idaresi
– Kültürel farklılıkları algılama ve yönetim teknikleri
– Yaratıcı düşünme teknikleri

Liderlik Nitelikleri Düzeyinde;
– Vizyon geliştirebilme becerisi
– Stratejik düşüncede sonuç alıcı sağlamlık
– Taktik düşünce ve operasyonlarda esneklik
– Zamanlama becerisi, taviz ve sabır becerileri
– Esneklik ve politik beceriler
– İnsan idaresinde ve topluluk yönetiminde istisnai beceriler
– Kadro kurma becerisi, liyakat sağlama becerisi
– Karizma, mükemmel bireysel, kurumsal ve toplumsal imaj yaratma ve yönetme
becerileri
– İnsan üstü boyutlarda ve yaratıcı çalışkanlık

Toplu değerlendirme ve kapanış.

Eğitimin İçeriği [ 2. GÜN ]

DİJİTAL YÖNETİM BECERİLERİ
Dünya hızla dijital dönüşüme doğru gidiyor, dünyanın en iyi 20 CEO’sundan 9’u dijital ve
bilişim teknolojileri şirketlerinin CEO’ları. Dijital kuşağı anlamak ve yönetmekte dijital
beceriler edinmek, dijital çağda yönetici olmanın en önemli kuralı.

Eğitimin amacı: yöneticilerin dijital ortamı ve dijital kuşağı anlayarak, dijital becerileri
geliştirerek dijital çağın yönetici olmalarına katkıda bulunmak.

Eğitim İçeriği

Dijital müşteriler, dijital rekabet hatları, yeni nesil çalışanlar
Dijital bir kültür ve zihniyet oluşturmak
Dijital kuşağın özellikleri
Dijital kuşağı “yönetmek mi?”
Dijital dönüşümü için organizasyonun yeteneklerini belirleme
Dijital çağda etkili bir yönetici olmak için yeteneklerinizi ve güçlü yönlerinizi tanıyın
Dijital çağda yöneticilik için kişisel plan oluşturma
Sosyal medya becerilerini geliştirme
Sosyal medya kanallarını yönetme
Dijital vizyon geliştirme
Dijital strateji geliştirme
Yönetimde dijital araçlar:
 Planlama, ekip kurma, ekip yönetme,
 İletişim, zaman yönetimi, toplantı yönetimi araçları kullanma

Kimler Katılmalı

Profesyonel yöneticiler, profesyonel yönetim eğitimi alma fırsatı
bulamayan yöneticiler, üst yönetim adayları, şirket sahipleri, aile şirketi yöneticileri,
yönetici niteliklerine liderlik özellikleri katmak isteyen yöneticiler, yönetim becerileri
kazanmak veya yetkinleştirmek isteyenler, liderlik vasıfları kazanmak isteyen tüm profesyoneller için
tasarlanmıştır.