Bilgi Güvenliği Eğitimleri

Bilgi Güvenliği Eğitimleri

 • CISSP Boot Camp Eğitimi
 • CSSLP Boot Camp Eğitimi
 • CISA Eğitimi
 • CISM Eğtimi
 • Güvenlik Mühendisliği ve Profesyonel Güvenlik Mimarlığı Eğitimi
 • Kurumsal Bilgi Güvenliği Tasarımı, Stratejiler ve Politika Uygulamaları
 • BCMP(İş Sürekliliği Yönetimi ve Planlaması) Eğitimi
 • DRMP(Felaket Kurtarma Yönetimi ve Planlaması) Eğitimi
 • ISO 27001 Farkındalık Eğitimi
 • ISO 27001 Uygulama Eğitimi
 • ISO 27001 İç Tetkikçi Eğitimi
 • PCI-DSS Farkındalık Eğitimi
 • Log Yönetimi Eğitimi